Konkurss „MEŽLAUMIŅAS NETICAMIE JAUNIE PIEDZĪVOJUMI”

Konkursa mērķi

• Bērnu fantāzijas rosināšana, sapņošana atvērtām acīm, grāmatu lasīšanas popularizēšana.
• Bērnu radošo spēju attīstīšana un plašākas sabiedrības iepazīstināšana ar viņu darbiem.
• Sabiedrības uzmanības piesaistīšana slovēņu bērnu literatūras darbiem.
 

Konkursa organizators

Izdevniecība Aminori

Konkursa uzdevums

• Uzzīmēt ilustrācijas Mežlaumiņas vēl nenotikušajiem, Tavā fantāzijā izsapņotajiem, pavisam neticamajiem, bet tieši tāpēc lieliskajiem notikumiem, kurus Tu esi gatavs izfantazēt un uzzīmēt pēc grāmatu „Mežlaumiņa Baigajā biezoknī” un „Mežlaumiņa un trakā ziema” izlasīšanas.
• Formāts A3, darba tehnika –  jebkura.
 

Izņēmumi

•  Netiks pieņemti datorā radīti darbi.
•  Netiks pieņemti kolāžu darbi, kur ir izmantotas fotogrāfijas.
 

Konkursa dalībnieki

• Dalībnieki vecumā no 4 līdz 12 gadiem.
• Dalībnieki tiks vērtēti vecuma grupās 4-6 , 7-9 , 10-12 gadi.
 

Uz konkursam iesniegtajiem darbiem jānorāda

•  Vārds, uzvārds; vecums, skolēniem – klase, skola; darba nosaukums; kontaktinformācija: e-pasts un tālruņa numurs (vecāku).
•  Zīmējumam otrā pusē neliels attēlotā Mežlaumiņas piedzīvojuma vai dzīves notikuma apraksts.

Darbu iesniegšana

• Atnest uz mākslas salonu Aminori Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 69, LV1013, pirmais stāvs vai nosūtīt pa pastu uz minēto adresi.
• Viens dalībnieks konkursam var iesniegt vienu darbu.
• Darbu iesniegšanas termiņš 2021 gada 20 decembris.

 

Darbu vērtēšana

• Darbi tiks vērtēti dažādās vecuma grupās.
• Darbus vērtēs profesionāla žūrija mākslinieka Jāņa Anmaņa vadībā, pieaicinātie mākslinieki un konkursa rīkotāji.
• Žūrijai ir tiesības piešķirt papildus apbalvojumus vai atzinības
• Konkursa rezultāti tiks publicēti www.aminori.lv.
Konkursa dalībnieku darbu izstāde un apbalvošanas ceremonija notiks 2022 gada janvārī mākslas telpā Aminori (vai kad to atļaus epidemioloģiskā situācija).
 

Balvas

• Konkursa galvenā balva – lidojums ar gaisa balonu!
• Veicināšanas balvas vēl 5 žūrijas izvēlētiem laureātiem.
• Konkursa darbi tiks apkopoti ceļojošā izstādē, kas būs skatāma Latvijas skolās un bibliotēkās.
 

Pārējie noteikumi:

Iesniedzot darbu konkursā, dalībnieks piekrīt šajā Nolikumā ietvertajiem noteikumiem. Mākslas salons Aminori patur tiesības publicēt informāciju par balvas saņēmēju – vārdu, uzvārdu, skolu un klasi, sniedzot informāciju masu medijos, publicējot to sociālajos tīklos. Dalībnieku norādītie tālruņa numuri netiks publicēti.

Iesniedzot darbu Konkursā, dalībnieki un/vai to likumīgie aizgādņi piekrīt sniegt fizisko personu datus Konkursa rīkotājam ar mērķiem:

– ļaut identificēt dalībniekus;

– nodrošināt iespēju sazināties ar dalībniekiem;

– publicēt informāciju par uzvarētājiem.
Saņemtie personas dati tiks izmantoti vienīgi šajā nolikumā norādītajiem mērķiem.