Vasaras cena!

Vasaras komplekts Nr. 1: „Zagļa dienasgrāmata” + „Nemodernās Slampes meitenes”

30,00

Franču modernisma pārstāvja Žana Ženē (1910–1986) romāns „Zagļa dienasgrāmata” kā viens no viņa pazīstamākajiem (un, iespējams, vieglāk uztveramajiem) darbiem sniedz iespēju latviski lasošai publikai paplašināt redzesloku Francijas 20. gadsimta vidus literatūrā, kas nav zaudējusi aktualitāti arī pēc 75 gadiem. Kā grāmatas pēcvārdā raksta Dens Dimiņš: „Šī romāna tulkojuma trūkums bija neglīts robs latviešu tulkotās literatūras druvā.”

Šo darbu ierasti raksturo kā autobiogrāfisku, tomēr pats autors ir vēlējies, lai poētiskais iespaids būtu primārs pār vēlmi ieskatīties viņa dzīvē. Ženē šajā darbā ir zaglis un bezpajumtnieks, bet tāds, kurš prot lietot valodu, un šo valodu viņš piešķir sfērai, kurai tā nepienākas, padarot iespējamu transcendenci starp godīgo, pareizo ļaužu pasauli un savējo. Bāreņi, klaidoņi, ubagi, zagļi, zilie, transvestīti ir kā sabiedrības antimatērija, kuras visumā valda sava kārtība un savs anti-tikums.

No franču valodas tulkojis Nairi Balian. Redaktori Uldis Krastiņš un Dens Dimiņš. Raula Liepiņa mākslinieciskais iekārtojums. Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Rihards Bargais romānā „Nemodernās Slampes meitenes” aplūko, apbrīno, izvētī un apraksta notikumus savā dzīvē, rūpīgi piemeklējot vārdus un izteiksmes veidu. Viss piedzīvotais atspoguļots plašā amplitūdā – no morāla un psiholoģiska pagrimuma līdz sirdsšķīstai, naivai ticībai. Sev raksturīgajā pašironiski smeldzīgajā intonācijā Bargais izveido savdabīgu mozaīku, spoži parādot savu prozaiķa talantu.

Absurdi piedzīvojumi, tenkas, anekdotes, epizodes no populāru un marginālu mākslinieku, kaimiņu, uzdzīves biedru, draudzes, tuvu draugu, radu, mīļoto vai nejaušu ceļabiedru dzīvēm – šo raibo kokteili Bargais apmaisa ar brīžiem nepatīkami tiešu vērojumu. Viņš nekritizē, bet izceļ katra cilvēka vērtību un neaizsargātību. Katram satiktajam viņš atrod vietu un literāru formu tekstā, ko caurvij atsauces gan uz Bībeli, gan popkultūru.

Redaktors Ilmārs Zvirgzds. Korektore Ieva Lejasmeijere. Vāka mākslinieks Artis Rutks.