U. c. Ārpus kolektīvās atmiņas palikušie

12,00

Sērijas “Latvijas vēstures mīti un versijas” sestā grāmata – Mārtiņa Mintaura un Māra Zandera kopdarbs “U. c. Ārpus kolektīvās atmiņas palikušie” – veltīta Latvijas 19. gadsimta un 20. gadsimta pirmās puses vēsturē un kultūrā maz pamanītām vai piemirstām, bet nozīmīgām personībām, kā arī vēstures procesiem un epizodēm, kas ir aizmirstas, nepietiekami novērtētas vai novērtētas ačgārni.

Kā jau ierasts, grāmata tapusi, žurnālistam Mārim Zanderam uzdodot vēsturniekam āķīgus un dažkārt pat provokatīvus jautājumus. Un tā šoreiz uzzināsiet, kāpēc mums, latviešiem, ir svarīgi zināt 19. gadsimta vēsturi; kāpēc tiek aizmirsta baltvāciešu loma latviešu valodas un literatūras pamatu likšanā; kāda bija pirmo latviešu literātu loma nacionālās atmodas sagatavošanā; kāpēc ir svarīga lubu literatūra; kas bija pirmie (aizmirstie) latviešu kapitālisti un kā viņi atbalstīja latviešu kultūru; kā un kāpēc notika latviešu nācijas konstruēšana; kāpēc tik maz zinām par sieviešu lomu 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā; kas būtu tālāk, ja nebūtu bijis Pirmā pasaules kara; kā 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma mantojums ietekmēja turpmāko notikumu gaitu; vai 15. maija valsts apvērsums mainīja Latviju tik ļoti, kā ir pieņemts domāt; vai autoritārais režīms palīdzēja sagatavot sovjetizāciju; kādēļ joprojām tic baumām par Latvijas politiskās elites nodevību 1939.–1940. gadā?

Kā grāmatas ievadā raksta Mārtiņš Mintaurs: “Viena no vissvarīgākajām vēsturnieka funkcijām ir būt par atgādinātāju. Vēsture ietver ne tikai pagātnes atcerēšanos, bet arī tās aizmiršanu, tāpēc atgādinātāja loma ir patiesi svarīga, iztiekot bez augstprātības, bet uzturot vēsturnieka amata misijas apziņu. Tieši tādēļ sarunas par vēsturi, kaut arī tās dažkārt sniedz vairāk jautājumu nekā atbilžu, ir svarīgas. Apzinoties, ka katru atbildi ir iespējams apšaubīt, mūsu tiesības uzdot savus jautājumus vēsturei joprojām paliek spēkā.”

Autors Dr.hist. Mārtiņš Mintaurs ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra vadošais pētnieks, LU Vēstures un filozofijas fakultātes docents, literatūras, publicistikas un vēstures žurnāla “Domuzīme” vēstures nodaļas redaktors. Vēsturnieka pētniecības lokā ir kultūras mantojuma aizsardzības teorijas problēmas, Latvijas arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture 18.–20. gadsimtā, vēstures zinātnes metodoloģijas un teorijas jautājumi.

Grāmatas redaktore ir Inita Saulīte-Zandere, māksliniece Anna Aizsilniece. Korektors Alnis Auziņš.

Grāmata tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.