Vīzijas

Maijas Elizabetes Meņģeles izstādes atklāšana.

Foto: Marika Rozenberga