Pajautājiet kalniem

Agates Apalnes gleznu cikls “Pajautājiet kalniem” izdevniecības “Aminori” mākslas telpā
22.03.2021. – 11.06.2021.