Vīzijas. Maijas Elizabetes Meņģeles gleznu izstāde

Jubilejas izstādē “Vīzijas” arhitekte un gleznotāja Maija Elizabete Meņģele gleznās vizualizējusi domu un skaņu meditācijas.

“Ja mēdz sacīt, ka “arhitektūra ir kā sastingusi mūzika”, tad tāds ir arī manas pasaules atspulgs, kurā dzīvoju, domāju un gleznoju,” izstādes pieteikumā raksta Maija Elizabete Meņģele. “Klausoties klasisko mūziku dažādās interpretācijās, manās domās tā vizualizējas neparastās krāsu kompozīcijās, ļaujot krāsās emocionāli paust tos pārdzīvojumus un sajūtas, kas mīt manī.”

Krāsa Meņģeles gleznās ir ne tikai kā vēstījums, bet arī kā saskarsme ar pasaules aktualitātēm, kas pastarpināti risinās krāsu salikumos un kompozīciju ekspresijās. Gleznu nosaukumos ietvertais vērojums dažkārt kavējas materiālajā pasaulē, taču, iedziļinoties gleznu kompozīciju risinājumos, kļūst saprotams, ka mākslinieces iztēle ceļo ne tikai ikdienas laiktelpā, bet arī virtuālu noskaņu vidē.

Maijas Elizabetes Meņģeles mākslinieces ceļš sākās Jaņa Rozentāla mākslas skolā, tomēr pēc tās beigšanas viņa, sava tēva, būvinženiera, pamudināta, iestājās Politehniskā institūta Arhitektūras fakultātē. Pēc studijām Meņģele īsu brīdi bija pasniedzēja Jaņa Rozentāla skolā, tomēr drīz vien atgriezās pie arhitektes darba, pievienojoties Arhitektūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas birojam. Šeit Meņģele projektēja grāmatveikalu, kultūras namu un citu sabiedrisko telpu interjerus, veidoja koncertzāli “Ave Sol”, strādāja pie Cesvaines pils restaurācijas. Redzot sociālisma laika būvniecības “kultūru un kvalitāti”, viņa saprata, ka nevar uzņemties pilnu atbildību par savu projektu realizāciju, tāpēc nolēma darīt to, kur viss ir viņas pašas varā – gleznot. 1988. gadā pēc Kurta Fridrihsona ieteikuma Meņģele iestājās Latvijas Mākslinieku savienībā. Bet, kad Restaurācijas projektu birojs beidza eksistēt, viņa pievērsās glezniecībai vēl aktīvāk. Meņģele darbojusies arī Latvijas Kultūras fonda Spīdolas padomē un regulāri publicējusies laikrakstā “Literatūra un Māksla”, dizaina žurnālā “AD”, žurnālā “Latvijas Architektūra”.

Maija Elizabete Meņģele sniegusi milzīgu ieguldījumu, veidojot Latvijas vizuālo tēlu, strādājot Latvijas Ārlietu ministrijas Vēstniecību nodaļā no 1993. līdz 2000. gadam un piedaloties 24 Latvijas vēstniecību atvēršanā. 2000. gadu sākumā Meņģele izveidojusi un vadījusi savu arhitekta biroju “Labs Stils”, bet tagad viņa joprojām aktīvi piedalās mākslinieku plenēros, gleznu izstādēs, kā arī rīko savas personālizstādes.

Izstādi varēs apskatīt līdz šī gada 11. maijam. Ieeja bez maksas.