Smarša

Sastādītāja Marika Rozenberga
Ilustrācijas Baiba Baiba
Dizains Anna Aizsilniece

Drīzumā izdevniecībā “Aminori” iznāks latviešu dzejas izlase, kas veltīta šīs pasaules neredzamajai dimensijai – smaržai.

Kārlis Skalbe
KO ZĀLES SMARŽA DARA?

Ko zāles smarža dara
Ar slimu dvēseli,
Pa garām ziemas ēnām
Kas vaidā gurusi?

Ko zāles smarža dara,
Ko agrais zemes dziets?
Ko laime sirdij dara,
Kad tu man roku sniedz?

Ko laime sirdij dara?…
Tā skumjās pārvēršas,
Pār tāli – zaļām pļavām
Kā migla nolaižas.